Lesuitval vrijdag 23 februari
 
Vanwege het schoolfeest op donderdagavond 
vervalt voor de leerlingen uit 1e en 2e 
klas vrijdag het 1e uur.
Thursday 22 February - 13:26